Loading...
Home 2018-01-30T16:33:18+00:00

Intro

Welkom op de website van parochie Heilige Benedictus, welkom in één van onze zes kerken, welkom bij één van de activiteiten die georganiseerd worden in de verschillende geloofsgemeenschappen. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten in Lith, Lithoijen, Maren Kessel, Oijen, Oss of Teeffelen, allemaal dorpen gelegen in Noordoost Brabant.

Bewogen door het Evangelie van Jezus Christus en vertrouwend op de kracht van de Heilige Geest, zien wij het als onze opdracht geloofsgemeenschappen van mensen te zijn die – onderling en naar buiten – op een aansprekende manier in woorden en daden getuigen van de trouw van God en de levend makende kracht van het Evangelie, door samen te vieren, te leren en te dienen.

Deze site is een kruispunt om u de weg te wijzen binnen onze parochie, waar eenheid en verscheidenheid met elkaar gecombineerd worden om elkaar te verrijken en de wereld tezamen met anderen mooier te maken. Als parochie maken we deel uit van de Rooms-Katholieke Kerk in het bisdom ’s-Hertogenbosch.

We nodigen u uit om op ontdekkingstocht te gaan hier op de site, maar ook in de parochie zelf en de prachtige omgeving waarin wij kerk mogen zijn.

Parochies

Oss

Maren – Kessel

Oijen

Lith

Lithoijen

Teefelen

Contact